مخصوص

مطالب جالب و خاص

مخصوص

مطالب جالب و خاص

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۲۵ ب.ظ

معمای معروف انیشتینمعمای انیشتین
آلبرت انیشتین این معما را در قرن نوزدهم میلادی نوشت، به گفته وی ۹۸% از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!
این معما بخشهای خفته ذهن را فعال و به افزایش دائمی تمرکز شما کمک عجیبی میکند! 
برای دیدن و حل اون لطفا به ادامه مطلب سر بزنیدالف) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. 
ب) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند. 
ج) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.
 

اطلاعات مسئله: 

۱) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. 
۲) مرد سوئدی، یک سگ دارد. 
۳) مرد دانمارکی چای می نوشد. 
۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد. 
۵) صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد. 
۶) شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد. 
۷) صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد. 
۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد. 
۹) مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند. 
۱۰) مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند. 
۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند. 
۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد. 
۱۳) مرد آلمانی سیگار Prince می کشد. 
۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند. 
۱۵) مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد. 
سوال:کدام مرد ماهی در خانه اش نگه میدارد


راهنمایی: از شیوه رسم جدول استفاده کنید
پاسخ

از خونه ی اول باید شروع کرد و رفت جلو. با توجه به اینکه مرد نروژی در خانه ی اول قرار داره و خونه ی کنار اون آبی رنگ هست و اینکه مردی که در خونه ی وسطی قرار داره شیر پاکتی می خوره جدول رو کامل می کنیم

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

 

 

 

رنگ

 

آبی

 

 

 

نوشیدنی

 

 

شیر

 

 

ماشین

 

 

 

 

 

حیوان

 

 

 

 

 

 

میریم سراغ مسائل بعدی, مرد نروژی توی خونه ی قرمز نیست چون مرد انگلیسی توش هست. از طرفی هم خانه های سفید و سبز نمی تونن که در کنار هم قرار داشته باشند و همینطور خونه ی آبی هم که در کنارش قرار داره, فقط زرد می مونه. ضمناً گفته که کسی توی خونه ی زرد هست ماشین فیات داره. جدول اینجوری میشه.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

 

 

 

رنگ

زرد

آبی

 

 

 

نوشیدنی

 

 

شیر

 

 

ماشین

فیات

 

 

 

 

حیوان

 

 

 

 

 

 

دو حالت واسه خونه های سبز و سفید که باید کنار هم باشن وجود داره, یا سبز در خونه ی 3 و سفید در خونه ی 4 و یا سبز خونه ی 4 و سفید خونه ی 5. چون گفته که صاب خونه ی سبز, قهوه نمینوشه, پس سبز شماره ی 3 نیست. پس خانه ی شماره ی 4 سبز و خونه ی شماره ی 5 سفید است. تنها رنگی که باقی میمونه قرمزه که خونه ی کناره 3 هست. جایی که مرد انگلیسی توش هست.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

 

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

 

 

شیر

قهوه

 

ماشین

فیات

 

 

 

 

حیوان

 

 

 

 

 

 

بعد گفته که همسایه ی مردی که فیات داره, اسب نگهداری می کنه, پس میشه:

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

 

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

 

 

شیر

قهوه

 

ماشین

فیات

 

 

 

 

حیوان

 

اسب

 

 

 

 

نوشیدنیه نروژیه شیر و قهوه نیست. چون گفته مردی که BMW  داره نوشابه مینوشه, پس نوشابه هم ماله نروژی نیست. چای هم واسه مرد دانمارکی هست پس مرد نروژی آب می نوشه

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

 

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

 

ماشین

فیات

 

 

 

 

حیوان

 

اسب

 

 

 

 

همونطور که گفته مردی که آب مینوشه همسایه ای دارد که آئودی داره, پس خونه ی شماره ی 2 آئودی داره

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

 

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

 

ماشین

فیات

آئودی

 

 

 

حیوان

 

اسب

 

 

 

 

ماشین خونه های 1و2 مشخص شده. چون توی مسئله گفته که" کسی که BMW   داره نوشابه می نوشه, پس خونه های 3و4 هم نیست. پس BMW   میرسه به خونه ی 5.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

 

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

 

 

BMW

حیوان

 

اسب

 

 

 

 

تو مسئله گفته که مرد آلمانی مرسدس داره, پس یا در خونه ی 3 هست یا در 4.  مرد انگلیسی توی خونه ی 3 قرار داره پس مرد آلمانی توی خونه ی4 هست و مرسدس هم داره.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

آلمانی

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

 

مرسدس

BMW

حیوان

 

اسب

 

 

 

 

تنها ماشینی که می مونه سیروئن هست و دارنده ی ماشین سیتروئن پرنده داره. پس مردی که در خانه ی شماره 3 قرار داره, سیروئن داره و پرنده نگهداری می کنه.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

آلمانی

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

سیتروئن

مرسدس

BMW

حیوان

 

اسب

پرنده

 

 

 

توی مسئله گفته که مردی که آئودی داره همسایه ی کسیه که گربه داره, پس یا خونه ی 1 هست یا خونه ی 3. خونه ی 3 که پرنده داره, پس خونه ی یک گربه داره.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

آلمانی

 

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

سیتروئن

مرسدس

BMW

حیوان

گربه

اسب

پرنده

 

 

 

توی مسئله گفته که مرد سوئدی سگ داره, پس نمی تونه توی خونه ی 2 باشه, چون خونه ی 2 اسب داره, پس سوئدی توی خونه ی 5 قرار داره و سگ داره.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

 

انگلیسی

آلمانی

سوئدی

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

 

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

سیتروئن

مرسدس

BMW

حیوان

گربه

اسب

پرنده

 

سگ

 

فقط دانمارکیه می مونه که چای می نوشه. که در خونه ی شماره 2 قرار میگیره.

 

خونه ی اول

خونه ی دوم

خونه ی سوم

خونه ی چهار

خونه ی پنجم

ملیت

نروژی

دانمارک

انگلیسی

آلمانی

سوئدی

رنگ

زرد

آبی

قرمز

سبز

سفید

نوشیدنی

آب

چای

شیر

قهوه

نوشابه

ماشین

فیات

آئودی

سیتروئن

مرسدس

BMW

حیوان

گربه

اسب

پرنده

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سگ

در آخر نتیجه میگیریم که مرد آلمانی ماهی داره دیگه


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۹
مهرداد زیزو

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی